Allmänna villkor

Läs mer om våra allmänna villkor

Allmänna villkor


1. Företaget och dess tjänster

Företaget erbjuder guidade turer i olika former så som stadsvandringar, turer, segway-turer, cykelturer, transportturer, transfers, guide & assistent tjänster, takvandring, ölturer, seglingsturer, kajakturer, matvandringar, matlagningskurser, amfibiebusstur (Oceanbus/Amfibiebusstur), på olika platser i Sverige, Norge och Danmark.


2. Definitioner

Nedan listade definitioner gäller i dessa allmänna villkor:

 1. “Företaget” avser OURWAY Tours AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556848-7978, vars registrerade säte är Mälartorget 17, 11127 Stockholm, och alla dotterbolag som ingår i företagsgruppen,

 2. “Huvudkunden” avser konsumenten, företaget eller ombudet som bokar en guidad tur åt sig själv eller å någons vägnar,

 3. “Deltagaren/deltagarna” avser de allmänna villkoren i detta avtal,

 4. “Avtalet” refers to these terms and conditions in this agreement,

 5. “Tjänster” avser de guidade turerna som tillhandahålls av Företaget,

 6. “Publika turer” avser turer som är tillgängliga för allmänheten, och som är planerade enligt ett fast schema och har ett fast pris,

 7. “Privata turer” avser en tur som är planerad och arrangerad enligt Huvudkundens önskemål,

 8. “Skyddsutrustning” avser utrustning som Företaget tillhandahåller för att hålla deltagarna säkra under vissa guidade turer,

 9. “Webbsida” avser Företagets webbsida www.ourwaytours.com

 10. “Villkor” avser dessa allmänna villkor.

 11. Huvudkunden och Företaget refereras tillsammans till som ”Parterna” och individuellt som en ”Part”.


3. Tillämplighet

 1. Dessa villkor utgör Avtalet och en överenskommelse mellan Huvudkunden och Företaget.

 2. Genom att boka och/eller använda tjänsten och/eller webbsidan, tillkännager du att du har läst och förstått dessa Villkor och du godkänner tillämpningen av Villkoren. Läs noggrant igenom villkoren innan du bokar tjänster då de omfattar begränsningar av Företagets ansvar gentemot Huvudkunden och de påverkar Huvudkundens ansvar och rättigheter under tillämplig lagstiftning. Endast Huvudkunden kan göra ändringar i bokningen som gjorts hos Företaget.

 3. Om Huvudkundens bokning avser andra deltagare än Huvudkunden, är Huvudkunden skyldig att bekräfta att deltagarna har blivit informerade om och godkänt dessa Villkor så väl som om Företagets integritetspolicy.

 4. När Huvudkundens bokning har godkänts och bekräftats av Företaget skriftligen, utgör detta ett bindande avtal mellan Huvudkunden och Företaget. Godkännandet av dessa Villkor är en förutsättning för att ett deltagande i tjänsterna överhuvudtaget är möjligt och ersätter eventuella överenskommelser mellan Huvudkunden och Företaget.

 5. Villkoren kan ändras, modifieras, justeras eller avslutas av Företaget närsomhelst och för vilken anledning som helst, utan att först få Huvudkundens medgivande. En uppdaterad version av Villkoren kommer publiceras på webbsidan och träder i kraft från och med det datum som anges i den uppdaterade versionen av Villkoren. Om bokningen eller utnyttjandet av tjänster sker efter att en uppdaterad version av Villkoren publicerades, anses Huvudkunden ha godkänt de nya Villkoren.


4. Personuppgifter

 1. Bokningen av tjänster kräver att Företaget behandlar Huvudkundens och deltagarnas personuppgifter. Genom att boka tjänster godkänns denna behandling av personuppgifter. Företaget använder personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna och vid behov vidarebefordra dina personuppgifter till en tredjepart. Företaget behandlar dina personuppgifter endast enligt tillämpligt regelverk gällande behandling av personuppgifter och enligt Företagets integritetspolicy.


5. Krav för deltagande

 1. Nedan listas kraven för deltagande i Företagets olika tjänster. Det är Huvudkundens ansvar att säkerställa att deltagarna i tjänsterna uppfyller kraven som gäller för de bokade tjänsterna.

Krav för att delta i våra publika turer

Bokad tjänstMin deltagareMax deltagareÅldersgränsMin viktMax viktMin höjd
Stadsvandring4 deltagare16 deltagare
Segwaytur2 deltagare8 deltagare12 år40 kg120 kg140 cm
Cykeltur4 deltagare12 deltagare15 år
Takvandring1 deltagare10 deltagare12 år120 kg140 cm
Öltur4 deltagare10 deltagare18 år
Matvandring2 deltagare12 deltagare
Matlagningskurs
Kanaltur
Kajaktur1 deltagare12 deltagare12 år
Segeltur2 deltagare10 deltagare
Oceanbus1 deltagare10 deltagare
Special Matvandring: Cocktail, bubbel och delikatesser2 deltagare45 deltagare20 år


Krav för att delta i våra privata turer

Bokad tjänstMin deltagareMax deltagareÅldersgränsMin viktMax viktMin höjd
Stadsvandring1 deltagare25 deltagare
Segwaytur1 deltagare8 deltagare12 år40 kg120 kg140 cm
Cykeltur1 deltagare12 deltagare15 år
Bustur1 deltagare30 deltagare
Transfer1 deltagare30 deltagare
Guide & Assistent1 deltagare25 deltagare
Takvandring1 deltagare10 deltagare12 år120 kg140 cm
Öltur1 deltagare10 deltagare18 år
Matvandring1 deltagare12 deltagare
Matlagningskurs1 deltagare
Kanaltur1 deltagare
Kajaktur1 deltagare12 deltagare12 år
Segeltur1 deltagare10 deltagare
Oceanbus1 deltagare10 deltagare
Special Matvandring: Cocktail, bubbel och delikatesser1 deltagare45 deltagare20 år6. Personlig säkerhet

 1. Deltagarna måste under hela tiden som tjänsterna utnyttjas, följa de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som tillhandahålls av Företaget.

 2. Deltagaren måste använda den skyddsutrustning som tillhandahålls av Företaget under tjänsten.

 3. Det är tillrådligt att deltagarna i alla turer bär bekväma skor utan klack.

 4. Det är inte tillåtet att använda så kallad selfie-pinne under följande turer:
  • Segwaytur,
  • Cykeltur samt,
  • Takvandring.

 5. Alla deltagare måste vara nyktra för att deltaga i tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att nykterhetstesta deltagarna om Företagets representanter misstänker att en deltagare inte är nykter. Om testet visar att deltagaren inte är nykter kommer deltagararen omedelbart behöva lämna tjänsten. Om en deltagare måste lämna en tjänst på grund av onykterhet, förbehåller sig Företaget rätten att:
  • inte ge någon återbetalning till Huvudkunden om tjänsten är förbetalad eller,
  • om tjänsten inte är förbetald, fakturera Huvudkunden för hela kostnaden för tjänsten.

 6. Företaget kan även enligt eget gottfinnande begära att en deltagare lämnar tjänsten om Företaget anser att deltagarens uppförande är stötande eller störande samt att denne utsätter de andra deltagarna för fara. Företaget har inget fortsatt ansvar för transport av sådana deltagare. Om en deltagare måste lämna tjänsten på grund av olämpligt uppförande under tjänsten, förbehåller sig Företaget rätten att:
  • inte ge någon återbetalning till Huvudkunden om tjänsten är förbetalad eller,
  • om tjänsten inte är förbetald, fakturera Huvudkunden för hela kostnaden för tjänsten.


7. Hälsokrav

 1. Det är huvudkundens ansvar att säkerställa att deltagaren möter de hälso- och vaccinationskrav som gäller för destinationen.

 2. Det är huvudkundens ansvar att informera Företaget om eventuella existerande hälsoproblem och -tillstånd och/eller handikapp hos en deltagare som kan komma att påverka genomförandet av den bokade tjänsten. Om inte sådan information har lämnats före bokningen kommer Företaget anse att bokningen är en bekräftelse på att deltagaren är kapabel att deltaga i tjänsten.

 3. Personer med existerande hjärtproblem, som är höjdrädda och/eller lider av yrsel rekommenderas inte att deltaga i tjänsten.

 4. Gravida rekommenderas inte att deltaga i följande tjänster:
  • Segwaytur,
  • cykeltur och,
  • Takvandring.


8. Priser

 1. De aktuella priserna för tjänsterna är de som publicerats på webbsidan. De publicerade tjänsterna visas i den lokala valutan för destinationen där tjänsten utförs. Alla publicerade priser inkluderar moms.

 2. Företaget förbehåller sig rätten att ändra de priser som publicerats på webbsidan.


9. Betalning

 1. Huvudkunden är ansvarig för bokningen, betalning av bokningsavgift och hela kostnaden, ändringar eller avbokningar, betalning för av kostnader som tillkommer i samband med bokningen och alla andra ärenden som rör bokningen.

 2. Huvudkunden väljer själv betalningssätt. Betalning kan antingen ske med betal-, bank- eller kreditkort eller faktura.

  Följande villkor gäller för de olika betalningsalternativen.

Betalningsalternativ: Betal-, bank- eller kreditkort

Företaget använder en betalningslösning från en tredjepart som hanterar korttransaktionerna. För att kunna betala med kort måste Huvudkunden lämna kortuppgifter eller motsvarande uppgifter till Företaget för att betalningen ska kunna genomföras.

När Huvudkunden gör en betalning går den alltid via en tredjepartslösning direkt till Företaget. Eventuella betalningsförseningar eller fel på betalningstjänsten som inte kan tillskrivas Företaget men är orsakat av fel i betalningssystemet som tillhandahålls av en tredjepart kan inte tillskrivas Företaget och Företaget kommer inte hållas ansvariga för sådana förseningar eller fel.

Som nämnts under paragraf 4, kan information så som personuppgifter och bankuppgifter föras vidare till en tredjepartsleverantör vid bokning av en tjänst. Genom att boka tjänsten godkänner du denna överföring av information.

Vid bokning av tjänsten medföljer en kostnad i enlighet med de specifikationer som står i bokningen. Betalningen inkluderar moms där detta krävs enligt lag. Betalning som gjorts av Huvudkund är slutgiltiga och icke återbetalningspliktiga såvida inget annat anges i dessa Villkor.Betalning sker i samband med att bokningen slutförs.

Betalningsalternativ: Faktura

Faktureringen sker dagen efter att tjänsten har utförts. Vid sen betalning kommer Huvudkunden belastas med en påminnelseavgift.

Betalningstid för faktura är enligt följande:

KlienttypBetalningsvillkor
Privatperson10 dagar
Agent & återförsäljare30 dagar
Företag10 dagar


10. Avbokning som görs av huvudkund

 1. Endast Huvudkunden kan be Företaget att avboka en bokning eller ta bort en specifik deltagare från bokningen. Följande villkor gäller vid avbokning:

 2. Vid sen avbokning, det vill säga när avbokningen görs efter den senaste angivna dagen före en avresa som en avbokning kan göras enligt tabellen i paragraf 10.1 i dessa Villkor, förlorar Huvudkunden rätten till återbetalning men har rätt att omboka tjänsten till en ny tidpunkt enligt följande villkor:
  • om deltagaren i fråga är sjuk och sjukdomen kan styrkas med ett läkarintyg eller
  • om deltagaren i fråga inte hinner till den bokade tjänsten på grund av förseningar med kryssningsfartyg, flyg eller färja.

 3. Om inte Huvudkunden gör avbokningen i enlighet med paragraferna 10.1 eller 10.2 i dessa Villkor förloras rätten till återbetalning eller ombokning.

 4. All rätt till återbetalning eller ombokning förloras om Huvudkunden och/eller parten inte kommer till en bokad tjänst utan att tidigare ha avbokat enligt paragraferna 10.1 eller 10.2 i dessa villkor.

 5. Avbokning sker via e-post till följande adress: info@ourwaytours.com.

Avbokningar publika turer

Dagar före avresedatum då avbokning kan göras. Följande villkor gäller vid avbokning:

Bokad tjänstStockholmÅterbetalningCopenhagenÅterbetalningOsloÅterbetalning
Stadsvandring24hFull återbetalning24hFull återbetalning24hFull återbetalning
Segwaytur24hFull återbetalning14 dagarFull återbetalning3 daysFull återbetalning
Cykeltur24hFull återbetalning24hFull återbetalning24hFull återbetalning
Takvandring7 dagarFull återbetalning
Öltur3 dagarFull återbetalning3 dagarFull återbetalning3 daysFull återbetalning
Matvandring7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 daysFull återbetalning
Matlagningskurs7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Kanaltur3 dagarFull återbetalning3 dagarFull återbetalning3 daysFull återbetalning
KajakturSe nedan för specifika villkor
SegelturSe nedan för specifika villkor
Ocean bus3 dagarFull återbetalning

Dagar före avresedatum då avbokning kan göras Avbokning måste alltid göras via e-post till info@ourwaytours.com


Avbokningar privata turer

Dagar före avresedatum då avbokning kan göras. Följande villkor gäller vid avbokning:

Bokad tjänstStockholmÅterbetalningCopenhagenÅterbetalningOsloÅterbetalning
Stadsvandring7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Segwaytur14 dagarFull återbetalning14 dagarFull återbetalning3 dagarFull återbetalning
Cykeltur7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Bustur7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Transfer7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Guide & Assistent7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Takvandring14 dagarFull återbetalning
Öltur7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
Matvandring14 dagarFull återbetalning14 dagarFull återbetalning14 dagarFull återbetalning
Matlagningskurs14 dagarFull återbetalning14 dagarFull återbetalning
Kanaltur7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning7 dagarFull återbetalning
KajakturSe nedan för specifika villkor
SegelturSe nedan för specifika villkor
Ocean bus7 dagarFull återbetalning

Dagar före avresedatum då avbokning kan göras Avbokning måste alltid göras via e-post till info@ourwaytours.com


Stockholm publika och privata turer med särskilda avbokningsregler

Dagar före avresedatum då avbokning kan göras. Följande villkor gäller vid avbokning:

Bokad tjänstStockholmÅterbetalning
Segeltur28 dagarFull återbetalning minus bokningsavgift
21-27 dagar75 % minus bokningsavgift
14-20 dagar50 % minus bokningsavgift
7-13 dagar25 % minus bokningsavgift
0-6 dagarIngen återbetalning
KajakturIngen avbokning. Bokningen kan ombokas till annat datum.Ingen återbetalning

11. Ändringar i aktiviteterna och avbokning från företaget

 1. Företaget kan enligt eget gottfinnande beträffande publika turer avboka eller omboka tjänsten efter att först ha informerat Huvudkunden i följande fall:
  • vid exceptionellt dåligt väder så som blixthalka, onormalt låga temperaturer, storm, åskoväder, kraftigt regn osv. för att säkerställa deltagarnas säkerhet.
  • om den bokade guiden är sjuk och Företaget inte kunnat hitta en ersättare.
  • om antalet inbokade deltagare inte uppgår till det minsta antal deltagare som krävs för att tjänsten ska genomföras.

 2. Företaget kan enligt eget gottfinnande beträffande privata turer avboka eller omboka tjänsten efter att först ha informerat Huvudkunden i följande fall:
  • vid exceptionellt dåligt väder så som blixthalka, onormalt låga temperaturer, storm, åskoväder, kraftigt regn osv. för att säkerställa deltagarnas säkerhet.
  • om den bokade guiden är sjuk och Företaget inte kunnat hitta en ersättare.

 3. Om Företaget avbokar eller ombokar tjänsten enligt paragraf 11 i dessa Villkor, kan Huvudkunden välja att:
  • få full återbetalning för den avbokade eller ombokade tjänsten, eller
  • omboka tjänsten till en annan tidpunkt.


12. Force majeure

Företaget skall befrias från ansvar för eventuella förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörandet av skyldigheterna. Sådana omständigheter omfattar men är inte begränsade till krig, terrorattacker, myndighetsåtgärder eller underlåtenhet att agera, arbetskonflikt (även om Företaget inte deltar i konflikten), brand, översvämning, industriella störningar eller andra omständigheter av liknande betydelse och utanför Företagets kontroll, eftersom Företaget rimligen inte kan räkna med och vars konsekvenser Företaget inte rimligen kunde undvika eller övervinna. Om Företaget önskar åberopa force majeure-friskrivningen i detta avsnitt ska den skriftligen meddela Huvudkunden när force majeure-händelsen inleds respektive avslutas.


13. Ersättningskrav

 1. Eventuella anspråk mot företaget i samband med dessa villkor eller genomförandet av tjänsten ska göras så snart som orsaken till fordran har blivit känd eller borde ha varit känd för Huvudkunden.

 2. Anspråk måste alltid ske skriftligen och skickas till Företaget via info@ourwaytours.com


14. Försäkringar

Person- och/eller reseförsäkring för deltagaren ingår inte i tjänsten. Företaget rekommenderar starkt att Huvudkunden säkerställer att deltagaren har lämplig försäkring för att använda sig av tjänsten.


15. Underleverantörer

Företaget har rätt att använda underleverantörer för genomförandet av tjänsterna utan föregående godkännande från Huvudkunden.


16. Pass och visum

Det är Huvudkundens ansvar att se till att deltagaren har ett giltigt visum, resetillstånd och pass, som krävs enligt gällande lag på den plats där tjänsterna genomförs.


17. Ansvarsfriskrivning för vårt marknadsföringsmaterial

 1. Företaget granskar och uppdaterar sitt marknadsföringsmaterial på regelbunden basis. Men på grund av att tjänsterna tillhandahålls i offentliga miljöer kan vissa ändringar gällande tjänsterna inträffa. Företaget frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuella förluster eller skador av något slag som direkt eller indirekt uppkommer till följd av att Huvudkunden förlitar sig på information som finns i marknadsföringsmaterialet samt eventuella felaktigheter i sådant material.


18. Begränsningar av skadeståndsansvar

 1. Företaget är inte ansvarigt, såvida inte uppsåtligt eller grov oaktsamhet kan belasta Företaget, för indirekta skador såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlust av inkomst eller produktion samt liknande kostnader och förluster som deltagare eller tredje part åsamkats i samband med användningen eller problem som uppstått i samband med användningen av tjänsterna.


19. Ersättning

 1. Om några bestämmelser i dessa Villkor eller tillämpningen av dessa, helt eller delvis förklaras eller anses ogiltiga eller ogenomförbara av någon anledning, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor fortsätta i full kraft och verkan. En rimlig anpassning av avtalet ska göras i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Partens utbyte eller prestation enligt avtalet.


20. Tvingande lagstiftning

 1. Dessa Villkor och konsument- eller affärsrelationen mellan Huvudkunden och Företaget ska styras och tolkas enligt svensk lagstiftning.

 2. Eventuella tvister som uppkommer i samband med villkoren eller Huvudkundens användning av tjänsterna ska i första hand lösas genom förlikning mellan Parterna.

 3. Om parterna inte kan nå en sådan uppgörelse inom skälig tid och om huvudkonsumenten är konsument, ska tvisten hänvisas till Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”), förutsatt att ARN är bemyndigad att lösa tvisten. I annat fall ska tvister avgöras i allmänna svenska domstolar, med Stockholms Tingsrätt som första instans.

 4. Om Huvudkunden är ett företag ska eventuella tvister som beror på eller är relaterade till Villkoren eller Huvudkundens användning av tjänsterna lösas i allmänna svenska domstolar, med Stockholms Tingsrätt som första instans.