Vårt hållbarhetsarbete

Vi strävar efter transparens, nära relationer och att minimera vårt fotavtryck!

People, planet & profit

På OURWAY Tours värnar vi om ansvaret att ge gästerna oförglömliga upplevelser på sina önskade destinationer. Vi är stolta över att vara ett ledande turoperatör i våra älskade nordiska huvudstäder. Vi är dessutom medvetna om att arbete inom turismnäringen innebär ett socialt ansvar – att sträva efter att minska ojämlikheter, upprätthålla och uppskatta den lokala kulturen och arvet, och vara medvetna om den sociala, miljömässiga och hälsomässiga påverkan vår verksamhet har på destinationerna.

Eftersom Skandinavien betraktas som en ledande region inom sociala och hållbara lösningar är det viktigt för oss att vi har samma höga standard, och att vår etik och värderingar återspeglas i allt vi gör. Om du väljer att spendera tid med oss väljer du en turoperatör som värnar om människor, vår planet och hur vi använder våra vinster.

1

People

Anställdas välbefinnande

Vi tror på att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare, på alla platser. Personalen på vårt huvudkontor i centrala Stockholm bor lokalt, och vi uppmuntrar alla anställda att vara ansvarsfulla medborgare för att skapa en säker och trevlig arbetsmiljö för varandra. Vår policy om öppna dörrar för all personal innebär att våra medarbetare känner sig stöttade året runt.

Möjligheter för alla

Vår rekryteringsprocess i Skandinavien sker digitalt, och vi använder etablerade lokala guider för att ge individuell utbildning. När vi rekryterar anser vi att alla som har passionen och färdigheterna för att bli reseledare ska få möjlighet att bevisa sig själva. Vi uppmuntrar de anställda att gå med i fackföreningar, som vi samarbetar med vid behov. Det finns utvecklingsmöjligheter, inklusive befordran och ökat ansvar, samtidigt som vi ber om input och engagemang kring att ändra och skapa nya turer. 

Utbildning med hjälp av teknik

Allt utbildnings- och planeringsmaterial finns tillgängligt online, inklusive anställningsavtal. Vi minimerar slöseriet och försöker alltid använda de smartaste och effektivaste apparna för att hjälpa vår verksamhet och guider att nå sina mål så ansvarsfullt och effektivt som möjligt. Vid behov ger vi information via videosamtal utöver företaget.

Arbetsrutiner

Våra guider uppskattar att arbeta för oss eftersom vi uppskattar dem – både för deras arbete och den energi de bjuder på för att skapa otroliga upplevelser för gästerna. Det är därför vi alltid ser till att ett passande antal turer/timmar arbetas under en och samma dag. Vi utvärderar regelbundet arbetsbelastningen och välbefinnandet hos all kontorspersonal och ber ofta öppet om återkoppling, för att se till att alla anställda är nöjda.

Kundrelationer

Vi tror på att skapa positiva relationer med kunder – gäster, partners, återförsäljare och personal. Genom att samarbeta med företag som tror på samma känsla av långsiktighet, flexibilitet och hänsyn till platserna där de är verksamma känner vi oss trygga med att vår verksamhet lämnar så få spår som möjligt och att våra gäster kan känna sig trygga med vårt engagemang för rättvisa och hållbarhet.

2

Planet

Påverkansbedömning

Vi har åtagit oss att regelbundet granska den miljömässiga och ekonomiska påverkan vi har på våra destinationer och samtidigt överväga vårt sociokulturella ansvar som företag. Genom att göra det förstår vi hur vi spelar vår roll och sätter de högsta standarderna för turistbranschen som helhet.

Uppmuntra hållbarhet

Vi erbjuder turer på alla orter och främjar hållbara och etiska val av lokala företag och offentliga organ, och uppmuntrar gästerna att tänka på resursanvändningen i de skandinaviska huvudstäderna som anses vara ett riktmärke för hållbarhet bland moderna städer. 

Lokalt fokus

Att främja oberoende företag framför multinationella företag i våra besökta stadsdelar skapar ett community-baserat tankesätt. Vi uppmuntrar våra gäster att besöka lokala kaféer och restauranger och lyfter fram butiker och restauranger i områden som kanske inte är så välbesökta på grund av hyreskostnader och företagsägande. Det leder till mer hållbara villkor och metoder inom den lokala sociala ekonomin.

Motverka ”överturism”

För att skapa hållbara turer måste man uppmuntra besök i mindre kända och kulturellt viktiga områden, som normalt inte besöks lika ofta. Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till konsekvenserna av ”överturism” i redan högt befolkade områden, samtidigt som man främjar en bredare användning av offentliga platser och stadens verksamheter.

Resemetoder

Våra mest populära turer sker till fots och är utformade för att minimera användning av kollektivtrafik för att ta sig till platser utanför stadskärnorna – när den väl används är det el som är det föredragna valet. Elcyklar, segways och kajakturer erbjuder transportmetoder som begränsar miljöpåverkan och uppmuntrar resor utan utsläpp på våra platser. Vi använder klimatsmarta förare och fordonsleverantörer – el- eller hybridfordon när det är möjligt.

Digitala tankesätt

Våra virtuella turer gör det också möjligt för besökarna att ta en tur från sina hemorter och samtidigt minska påverkan på resmålet. 99% av vår verksamhet sker online av alla som arbetar för och med oss. All marknadsföring och alla kundköp görs online eller personligen och våra guider är utrustade att kunna ta emot spontana kunder. 

Återvinning

På vårt kontor i Stockholm har vi ställt ut papperskorgar för återvinning av papper, plast och matavfall och använder återvunnet papper och andra produkter där det är möjligt. Vi har slutat trycka broschyrer.

3

Profit

Anställning

Vi ser över löner och förmåner för våra anställda årligen för att se till att personalen direkt drar nytta av våra framgångar som företag, vilket leder till att personalen mår bättre och att mer pengar finns tillgängliga för de lokala ekonomierna på våra destinationer.

Att omfamna innovation

Genom att regelbundet granska de senaste tekniska trenderna kan vi investera i effektivare system och applikationer för att minska slöseriet och fokusera på vårt ansvar för våra medarbetare och på effekterna av vår verksamhet. Våra virtuella turer gör det till exempel möjligt för gästerna att delta i en tur från sin hemort var som helst i världen, vilket minskar koldioxidavtrycket. Samtidigt återinvesteras deras pengar i våra destinationers lokala ekonomier.

Skatter

Vi ser skatter som ett ansvar, inte en börda. Vår verksamhet är beroende av att länderna och destinationerna förblir lönsamma, ansvarsfulla och ambassadörer för hållbar turism. Den offentliga infrastrukturen och institutionerna är beroende av våra skattebidrag för att kunna erbjuda de bästa arbetsvillkoren för våra guider och de bästa upplevelserna för våra gäster och partners.

Pålitliga kunder och partner

Lokala aktörer prioriteras framför billigare utländska profitörer. Detta ökar sannolikheten för positiva socioekonomiska effekter i våra städer. Genom att investera i varje resmåls lokala näringsliv främjar vi en kultur av samarbete mellan våra guider och partners inom den lokala turistsektorn.