COVID-19 policy

Säkerhet på turer


Säkert resande med OURWAY Tours 

Våra gäster litar på att OURWAY Tours skapar oförglömliga äventyr, vilket vi har lyckats med gång på gång. Förutom våra guider, platserna och kulturerna på våra destinationer ingår vetskapen att vi tänker på gästernas behov och säkerhet vid alla tillfällen i förtroendet.

Vi är medvetna om potentiella risker, men kan inte förutse alla eventualiteter. Du kan dock vara säker på att vi ständigt tar hänsyn till följande:

 • Våra guider och chaufförer känner till var nödcentraler och sjukvårdsresurser finns och vilka kontaktnummer de har. 
 • Våra partners och leverantörer av utrustning och material har samma höga nivå av omsorg och hänsyn till våra gästers hälsaoch säkerhet.
 • Vi uppmanar gästerna att ta med sig dricksvatten, särskilt under de varma sommarmånaderna.Vi pekar även ut toaletter när vi passerar dem.
 • Vi påminner gästerna om att de ska vara uppmärksamma på ficktjuvar och annan brottslig verksamhet när de går in i livligt trafikerade områden.
 • Vi rekommenderar restauranger och kaféer med god hygienisk standard – och god mat!

För att hjälpa oss att ta hänsyn till din säkerhet ber vi alla gäster att:

 • Se till att du har alla nödvändiga vaccinationer innan du reser.
 • Tänk på redan existerande medicinska tillstånd och ha med dig de mediciner som krävs.
 • Delta endast i turer som är säkra för ditt tillstånd, dvs. om du är gravid eller har hjärtproblem rekommenderas inte segway-, cykel- eller takresor.
 • Klä dig för Skandinavien – kontrollera vädret på resmålet, ta med flera lager och lämpliga skor.
 • Förvara dina ägodelar nära och utom synhåll för potentiella ficktjuvar.
 • Var medveten om de lagar som kan skilja sig från ditt eget land.


Vår COVID19 policy

Med tanke på att coronaviruset har en betydande inverkan på hur vi reser, interagerar och tar hänsyn till varandras säkerhet, har OURWAY Tours åtagit sig att garantera alla våra gästers och anställdas säkerhet.

Ditt samarbete och din disciplin är avgörande för att skapa en säker miljö tillsammans med oss på våra turer, och vi rekommenderar starkt att du kontrollerar uppdaterad information och restriktioner för dina turer i destinationerna: 

Stockholm och officiell hälso och  reseinformation för Sverige

Oslo och officiell hälso och reseinformation för Norge

och Köpenhamn och officiell hälso och reseinformation för Danmark

När du följer med oss, tänk på att föregå med gott exempel genom att vara uppmärksam påomgivningen och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla dig säker och frisk, bland annat: 

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant.
 • Var inte orolig. Du kan skydda dig själv och din omgivning genom att vara försiktig och följa goda hygieniska principer.
 • Använd handdesinfektion med jämna mellanrum.
 • Unvik att röra vid ansiktet för ofta.
 • Håll dig hemma om du inte mår bra.

När det gäller olika aspekter av våra turer omfattar våra COVID-19-överväganden följande:

Stadsvandringar – vi rekommenderar att alla gäster och guiden alltid håller sig 1-2 meter ifrån varandra under turerna. Det finns inget krav på att våra guider ska bära ansiktsmask utomhus, med de gör det på begäran. Grupperna måste vara av lämplig storlek med tanke på de begränsningar och villkor som råder vid den aktuella tidpunkten, och vid behov kan ytterligare guider användas för att skapa mindre grupper.

Utrustningsbaserade turer – cyklar och segways har alla fått styrena rengjorda med desinfektionsmedel efter varje tur. Detta gäller även hjälmarna som används.

Transport – alla turer med fordon är privata, och operatörerna rengör alla fordon innan de används av en ny grupp gäster. Vi rekommenderar grupper av lämplig storlek beroende på de rådande förhållandena och restriktionerna. Vi kommer att meddela om det behövs ytterligare en eller flera guider för att ta emot hela gruppen, beroende på omständigheterna. Alla kunder uppmanas att sitta avskilt från varandra i fordonet.

Museer, restauranger och kaféer – Vi vidtar åtgärder för att undvika trängsel i köer och för att hålla ett avstånd på minst en meter mellan andra besökare. När det är möjligt tar vi bort gästerna från de livligaste platserna.Bokningspolicys

Vi fortsätter att följa utvecklingen och granskar råd och restriktioner noga för att se till att vi gör allt vi kan för att stödja våra gäster och anställda som deltar i våra turer.

När du gör en bokning undertecknas ansvarsfriskrivningar (om tillämpligt) elektroniskt, och betalningar behandlas säkert via vårt bokningssystem och är ett krav innan dagen för turen. Ta dig tid att läsa vår avbokningspolicy innan du bokar.

Vi fortsätter att ta oss an denna utmaning som en gemenskap av passionerade och ansvarsfulla reseälskare, för att garantera allas säkerhet och trygghet.